21. Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży
„Piosenki Jana Wojdaka”

Kraków 2020
Finał: 7 – 8 listopada 2020r.
Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie

Regulamin

Pobierz regulamin w wersji PDF

 1. Organizatorzy:
  1. Agencja „Kwart Music Polska”
   koordynator festiwalu – Katarzyna Wojdak
   telefon: +48 601 49 21 81
   email: festiwal@festiwalwkrakowie.pl
   strona www: https://festiwalwkrakowie.pl/
  2. Nowohuckie Centrum Kultury
   31-913 Kraków, Nowa Huta
   Al. Jana Pawła II 232 (Plac Centralny)
   telefon: +48 607 296 002
   email: wynajmy@nck.krakow.pl
   strona www: https://nck.krakow.pl/
 2. Cele:
  1. Popularyzacja polskiej piosenki,
  2. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
  3. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej,
  4. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
  5. Wyszukiwanie i promocja młodych talentów,
  6. Doskonalenie warsztatu muzycznego,
  7. Rozwijanie talentów estradowych,
  8. Prezentacja młodych talentów w teledyskach i nagraniach fonograficznych,
  9. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 3. Uczestnicy:
  1. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy i grupy wokalne (max 5-osób, łącznie z chórkiem) w 4 kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):
   Kategoria I     do 7 lat,
   Kategoria II    od 8 lat do 11 lat,
   Kategoria III   od 12 lat do 15 lat,
   Kategoria IV   od 16 lat do 21 lat.
 4. Warunki udziału w festiwalu
  1. Warunki udziału w festiwalu:Warunkiem udziały w festiwalu jest przesłanie w wyznaczonym terminie tj. od 1 września 2020r. do dnia wskazanego w odrębnym ogłoszeniu kart zgłoszenia do wybranego Ośrodka, a w którym odbędą się przesłuchania eliminacyjne i opłacenie akredytacji.
  2. Karta powinna być wypełniona wyraźnie literami drukowanymi dokładnie wg. Punktów. Pismo nieczytelne dyskwalifikuje kartę zgłoszenia.
  3. Każdy uczestnik przygotowuje dwie piosenki z zestawu proponowanego przez organizatorów:
   1. Pula piosenek podzielona jest na dwa zestawy:
    1. Piosenki dla I i II kategorii wiekowej,
    2. Piosenki dla III i IV kategorii wiekowej
   2. Na przesłuchaniach eliminacyjnych uczestnik wykonuje piosenkę podaną jako pierwszą na karcie zgłoszenia, na życzenie jury – drugą.
   3. Na przesłuchaniach finałowych w Krakowie – uczestnik śpiewa tą samą piosenkę co na przesłuchaniach eliminacyjnych.
  4. Bezwzględnie należy przestrzegać prawidłowego podawania tytułu piosenki i jej autorów.
  5. Należy jak najlepiej wykonać wybraną piosenkę.
  6. Teksty piosenek i nuty na życzenie dostarcza organizator.
  7. Nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w podkładach i tekstach piosenek (możliwa jedynie jest zmiana formy osobowej w tekście).
  8. Akompaniament stanowić mogą:
   1. Profesjonalne podkłady muzyczne na CD, które zapewnia organizator,
   2. Podkład we własnej aranżacji.
   3. Podkłady i materiały festiwalowe można zakupić w Agencji Kwart Music Polska: festiwal@festiwalwkrakowie.pl.
  9. Organizatorzy poszczególnych etapów eliminacji zapewniają aparaturę mikrofonową i sprzęt do odtworzenia podkładów muzycznych (odtwarzacz CD, pendrive).
  10. Na wszystkich etapach eliminacji (z finałem włącznie) koszty przejazdu, akredytacji, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja delegująca.
  11. W konkursie mogą brać udział laureaci poprzednich edycji festiwalu.
  12. Zdobywca nagrody Grand Prix może wziąć udział w festiwalu po zmianie kategorii wiekowej.
  13. Bezpośrednio w konkursie finałowym mogą wziąć udział również laureaci innych festiwalu nominowani przez Jana Wojdaka.
  14. Przesłanie karty zgłoszenia do wybranego ośrodka organizującego przesłuchania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody RODO (dotyczy materiałów promocyjnych – eliminacje i finał).
  15. Nie odebranie nagrody/wyróżnienia w koncercie galowym przechodzą do puli w kolejnej edycji festiwalu.
  16. Organizator nie przesyła dyplomów i nagród.
 5. Jury, kryteria oceny:
  1. Profesjonalne Jury powołane przez organizatora festiwalu oceniać będzie:
   1. Walory głosowe (barwa, moc, artykulacja dźwięku, technika wokalna – zwłaszcza w starszych kategoriach wiekowych),
   2. Właściwy dobór piosenek do wieku (odpowiedni do wieku wykonawcy i jego zrozumienia oraz zaangażowania emocjonalnego w tekst),
   3. Interpretację (dykcja, znajomość i zrozumienie tekstu, interpretacja wokalna i aktorska),
   4. Muzykalność (intonacja, poczucie rytmu, praca dynamiczna – piano i forte),
   5. Wyczucie rytmu,
   6. Ogólny wyraz artystyczny (swoboda sceniczna, kontakt z publicznością, inscenizacja, kostium).
 6. Nagrody:
  1. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
  2. Zwycięzcom konkursu finałowego zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody pieniężne, rzeczowe i wyróżnienia.
  3. O podziale nagród decyduje jury.
  4. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych.
  5. Nie odebrana nagroda na koncercie galowym przechodzi do puli nagród na kolejny rok.
  6. Dyrektor Artystyczny Jan Wojdak przyznaje max 3 nagrody „za talent i indywidualność” – nagrody te zapewniają udział w nagrodach piosenki na kolejną płytę festiwalową.
  7. Osoby, które zdobędą nagrody finansowe zobowiązane są do reklamowania festiwalu w mediach, w Internecie, w wywiadach przez rok do kolejnego finału.
  8. Stosowne oświadczenie zostanie podpisane przez laureata wraz z oświadczeniem podatkowym.
 7. Imprezy Eliminacyjne:
  1. Imprezy eliminacyjne na szczeblu regionalnym organizują Ośrodki Kultury.
  2. Każdy ośrodek kultury może przyjąć maksymalnie 60 kart zgłoszeniowych, decyduje kolejność składania kart.
  3. Osoby/zespoły zakwalifikowane w eliminacjach zostaną powiadomione o miejscu i terminie przesłuchań przez organizatora.
  4. Protokoły z eliminacji wraz z kartami zgłoszeń osób zakwalifikowanych do Ogólnopolskiego Finału ośrodki prześlą do Organizatora do 28 października 2020r.
 8. Impreza finałowa:
  1. Impreza finałowa odbędzie się w dniach 7 i 8 listopada 2020r. w Nowohuckim Centrum Kultury.
  2. 7 listopada (sobota) – przesłuchania finałowe:
   1. Opłata startowa pobierana jest gotówką w dniu przesłuchań finałowych w kasie NCK lub przelewem na konto:

    Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie
    Nr konta: PKO Bank Polski: 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130
    Tytuł: Opłata startowa „Piosenki Jana Wojdaka” + imię i nazwisko uczestnika

    I wynosi 120zł od osoby, 250zł od zespołu.
   2. Potwierdzenie wpłaty do wyglądu należy mieć ze sobą w dniu przesłuchań finałowych.Uczestnik, który występuje solo i w duecie wpłaca tylko 120zł za występ solo, druga osoba z duetu wpłaca 120zł – jak za występ solo.
   3. Uczestnik, który występuje solo i w zespole wpłaca 120zł za występ solo i zespół wpłaca 250zł.
   4. Duet wpłaca 2 x 120zł.
   5. Faktury wystawia kasa NCK.
  3. Przesłuchania w poszczególnych kategoriach wiekowych rozpoczynają się od godziny 9:00 – zaczynają najmłodsza kategoria wiekowa.
  4. Podkłady ze zmienioną tonacją lub własny aranż uczestnik dostarcza akustykowi przed występem.
  5. Wyczytany uczestnik przesłuchań finałowych – wchodzi na scenę i staje na środku w miejscu zaznaczonym.
  6. 8 listopada (niedziela) – koncert galowy – start o godzinie 11:00
   1. Wszyscy uczestnicy zgłaszają się w NCK o godzinie 10:20.
   2. Piosenki na koncercie galowym śpiewają:
    1. I i II miejsce w każdej kategorii wiekowej,
    2. Najmłodszy uczestnik festiwalu,
    3. Nagrody specjalne,
    4. Grand Prix 2020,
    5. Grand Prix.
   3. Wyczytany laureat – wchodzi na scenę, staje na środku i podaje tytuł piosenki.
   4. Nagrodę odbiera po wykonaniu piosenki.
 9. Postanowienia Końcowe:  
  1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.